Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
RSS Thông báo bán đấu giá tài sản
(29/03/2017)
(29/03/2017)
(29/03/2017)
(29/03/2017)
(21/03/2017)
(20/03/2017)
(19/03/2017)
(17/03/2017)
(16/03/2017)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tổ chức bán đấu giá 01 chiếc xe ô tô hiệu TOYOTA/CROWN SUPER SALOON 3.0; Biển kiểm soát 90B - 5679; Số máy: 2JZ-0499770; Số khung: JZS1550062544; Sản xuất năm 1996 tại Nhật Bản; Đăng ký lần đầu ngày 16/12/1996 là tài sản thanh lý do Văn phòng tỉnh ủy Hà Nam chuyển giao.
(16/03/2017)
Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
KQ GQ TTHC
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content