Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Giải đáp pháp luật » Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
RSS Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
(12/05/2017)
(12/05/2017)
(20/07/2016)
Ngày 01 tháng 07 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Nghị định có một số nội dung chính như sau:
(20/07/2016)
Ngày 01 tháng 07 năm 2016 vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Nghị định có một số nội dung chính như sau:
(07/07/2016)
Ngày 30 tháng 06 năm 2016 vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
(07/07/2016)
Ngày 17 tháng 06 năm 2016 Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định về quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định có một số nội dung đáng chú ý như sau:
(04/07/2016)
Nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Đầu tư năm 2005, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015). So với Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư năm 2014 có nhiều điểm mới[1], phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở vững chắc cho Nhà nước quản lý hiệu quả hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, sau gần 01 năm triển khai thực hiện, Luật Đầu tư năm 2014 cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
(27/05/2016)
Ngày 10 tháng 05 năm 2016 vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-BTC quyết định về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.
(27/05/2016)
Ngày 16 tháng 05 năm 2016 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết có một số nội dung quan trọng như sau:
(16/05/2016)
Ngày 10 tháng 05 năm 2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Thông tư có một số nội dung chính như sau:
Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
KQ GQ TTHC
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content