Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Giải đáp pháp luật » Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
RSS Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
(15/09/2017)
(15/09/2017)
(09/09/2017)
(09/09/2017)
(30/08/2017)
(30/08/2017)
(30/08/2017)
(10/08/2017)
Câu hỏi: Chị Nguyễn Hồng Loan ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phượng Loan. Vừa qua chứng minh nhân dân của chị bị mất, chị đang làm thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân. Chị rất băn khoăn vì trước đây mọi giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp đều theo số chứng minh nhân dân. Chị muốn hỏi theo quy định của Luật Doanh nghiệp khi có thay đổi như trên thì bản thân chị hay doanh nghiệp của chị có phải báo cáo với cơ quan nào không?
(10/08/2017)
(18/07/2017)
Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content