Banner STTTT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

(14/04/2011) Ngày 31/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.
Theo đó, Ban Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam gồm 08 thành  viên: Ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban; bà Đỗ Thị Nguyệt Tú, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, Phó ban thường trực; ông Đinh Trọng Hải, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó trưởng ban; ông Nguyễn Xuân Vân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó trưởng ban; ông Nguyễn Văn Oang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, uỷ viên; ông Trịnh Văn Thế, Giám đốc Sở Tài chính, uỷ viên; ông Nguyễn Bá Công, Giám đốc Sở Nội vụ, uỷ viên; ông Vũ Văn Diễn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, uỷ viên.
 Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức định hướng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo./.
Lich cong tac
Danh bạ thư điện tử
Chuyên mục Hỏi - Đáp
DANH SÁCH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Thư viện nhạc, phim

Footer STTTT
Skip to main content