Banner SVHTTDL

Liên kết website

 
Trang chủ » Hệ thống văn bản và văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07 - NQ/TU ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao đến năm 2015

(23/12/2011)
Ngày 26 tháng 10 năm 2011, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra văn bản số 1505/KH-UBND về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 06/9/2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao đến năm 2015. Văn hóa Hà Nam xin giới thiệu nội dung như sau:
 
Thực hiện Nghị quyết số 07 - NQ/TU ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao đến năm 2015, ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung chủ yếu sau:
 
I. Mục đích, yêu cầu:
            - Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao đến năm 2015, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng và một số công trình, dịch vụ chính đưa vào sử dụng như: Khu du lịch văn hóa tâm linh, khu dịch vụ lưu trú đón tiếp khách, khu vui chơi giải trí, sân golf. Sau năm 2015, các khu dịch vụ du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng cuối tuần và các công trình dịch vụ khác tiếp tục hoàn thành. Năm 2012 đưa Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao vào Quy hoạch khu du lịch trọng điểm quốc gia.
            Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình. Tiến hành đồng thời việc xúc tiến du lịch kêu gọi đầu tư để sớm đưa Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao vào khai thác sử dụng có hiệu quả.
 
            II. Nhiệm vụ và giải pháp:
 
            1. Hoàn thiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể và thủ tục đầu tư Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao:
            - Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể, trong đó xác định rõ các khu chức năng, mối quan hệ liên kết du lịch trong tỉnh, trong vùng và trong cả nước làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết, trình duyệt xong trong tháng 11 năm 2011.
            Căn cứ quy hoạch tổng thể được duyệt , điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2011.
            2. Giải phóng mặt bằng, thu hồi toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch phê duyệt:
            - Tập trung cao độ việc giải phóng mặt bằng để thu hồi toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch, cơ bản hoàn thành trong năm 2011 và giải quyết dứt điểm vào năm 2012, đôn đốc di chuyển cơ sở điều trị của Bệnh viện Phong và Da liễu và các hộ gia đình bệnh nhân phong đến các khu ở mới trong năm 2012, quản lý không cho khai thác các mỏ sét trong khu vực quy hoạch.
            - Thực hiện việc công bố quy hoạch, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân trong khu vực về mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh. Phối hợp với Nhà đầu tư và các Ngành liên quan giải quyết cho nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án chuyển đổi từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sang hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các ngành nghề khác. Đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao.
            - Quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai ngay từ khi công bố quy hoạch và khi giải phóng mặt bằng , không để tình trạng lấn chiếm xây dựng trái phép; tái sử dụng ,vi phạm quy hoạch.
            - Thường xuyên theo dõi tiến độ xây dựng Trại giam Nam Hà mới, liên hệ với Bộ Công an để thực hiện việc di chuyển Trại giam Nam Hà, đến ngày 30 tháng 11 năm 2011 hoàn thành xong việc xây dựng Trại giam mới. Tiến hành giải phóng mặt bằng giao đất sản xuất và đất ở cho Trại tại khu mới trong tháng 10 và tháng 11 năm 2011.
            3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, các công trình kinh doanh du lịch, dịch vụ trong các khu chức năng để đến năm 2015 đưa một số công trình chính vào hoạt động:
            - Các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng khu du lịch: 
            + Năm 2011 - 2012: Hoàn thành hệ thống đường giao thông nội bộ, bến xe và nạo vét sông Ba Sao, chỉnh trang lòng hồ.
            + Năm 2013: Hoàn thành hệ thống cấp điện, cấp thoát nước.
            + Năm 2013 - 2014: Hoàn thành hệ thống giao thông kết nối với Khu du lịch chùa Hương, Khu du lịch chùa Bái Đính.
            + Đến năm 2015: Hoàn thành một số công trình cơ sở hạ tầng khác.
            - Các hạng mục công trình chủ yếu trong các khu chức năng:
            + Năm 2011: Chuẩn bị mặt bằng và khởi công các công trình trong khu văn hóa tâm linh, gồm: Tu sửa chùa Ba Sao; khởi công chùa mới Tam Chúc và các công trình phụ trợ.
            + Năm 2012: Khởi công xây dựng khu dịch vụ đón tiếp khách, khu lưu trú khách sạn, khu vui chơi giải trí thể thao, sân golf và một số công trình tham quan thắng cảnh trong lòng hồ Tam Chúc, hồ Tay Ngai, khu sinh thái.
            + Năm 2013 - 2014: Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để khởi công xây dựng các hạng mục công trình Khu thể thao dưới nước, Khu nghỉ dưỡng cuối tuần, Khu du lịch sinh thái.
            + Năm 2015: Bắt đầu đưa vào sử dụng khai thác các công trình chính phục vụ khách với những sản phẩm du lịch chủ yếu như Du lịch văn hóa tâm linh, vui chơi giải trí, tham quan nghỉ dưỡng và sân golf. Các hạng mục công trình còn lại hoàn thành xong trong giai đoạn 2015 - 2020.
            4. Huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao:
            Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao khoảng 10.850 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng khoảng 2.620 tỷ đồng; ốn đầu tư thực hiện công trình các khu chức năng của các Nhà đầu tư khoảng 7.990 tỷ đồng). Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phải huy động tập trung các nguồn vốn:
            - Vốn xây dựng cơ sở hạ tầng: Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và cơ chế huy động các nguồn vốn đảm bảo từ nay đến năm 2015 đáp ứng nhu cầu khoảng 2.000 tỷ đồng (trong đó: Nhu cầu năm 2011 - 2012 khoảng 700 tỷ; năm 2013 -2014 mỗi năm khoảng 800 tỷ; năm 2015 khoảng 500 tỷ) để phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Tích cực vận động các nguồn vốn hỗ trợ của Ngân sách Trung ương; tính toán có hiệu quả tạo nguồn vốn từ quỹ đất do lợi thế của Dự án hình thành.
            - Vốn đầu tư các khu chức năng: Các Nhà đầu tư đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, dịch vụ phục vụ kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định; yêu cầu các Nhà đầu tư có năng lực vào các khu chức năng khác; sớm tạo sản phẩm du lịch và tổ chức khai thác sử dụng phát huy hiệu quả.
            5. Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch và chủ động nguồn nhân lực cho phát triển du lịch:
            - Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch đối với Khu du lịch Tam Chúc để đầu tư, thu hút khách du lịch, sớm hình thành các tour, tuyến du lịch nối Tam Chúc với các khu, điểm du lịch trong khu vực và cả nước ngay từ năm 2012.
            - Xây dựng Quy chế quản lý Khu du lịch, xây dựng chiến lược phát triển thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế. Chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ khách du lịch; thời gian thực hiện từ năm 2011.
            - Phối hợp với các Nhà đầu tư kinh doanh trong Khu du lịch xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ du lịch để phục vụ công tác quản lý và phục vụ kinh doanh du lịch, ưu tiên cho lực lượng lao động tại địa phương; thời gian thực hiện từ năm 2012.
            III. Tổ chức thực hiện:
            1. Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao để trực tiếp chỉ đạo và tham mưu giúp Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này.
            2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý các hoạt động của Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao, về tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; trực tiếp quảng bá, xúc tiến du lịch, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi giao đất và là đầu mối trong việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch, huy động các nguồn vốn; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, thường xuyên và định kỳ báo cáo Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh.
            3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ngành liên quan và ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng hoàn thiện cơ chế về giá giao đất, cho thuê đất, mặt nước và một số cơ chế ưu đãi khác đối với Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao; báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 11 năm 2011.
            4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn vốn từ nguồn hỗ trợ, từ quỹ đất và các nguồn khác; đảm bảo nhu cầu vốn và xây dựng cơ chế chính sách thu hút về Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao; báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 11 năm 2011.
            5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành có liên quan tham mưu giúp ủy ban nhan dân tỉnh quản lý khai thác khoáng sản trong khu vực quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ giao đất, thuê đất, thu hồi đất và quản lý bảo vệ môi trường trong khu vự quy hoạch.
            6. Sở Xây dựng: Chủ trì thẩm định thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý vi phạm xây dựng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng tại Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao.
            7. ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi giao đất để xây dựng Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao và các dự án liên quan, trực tiếp quản lý hiện trạng đất đai, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Khu du lịch; tham gia giải quyết chuyển đổi việc làm cho người lao động.
            Yêu cầu các Sở, Ngành và địa phương có liên quan, căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà đầu tư xây dựng Khu du lịch theo đúng tiến độ và chấp hành tốt các quy định hiện hành của Nhà nước.
            Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./.
                                                                                                                    TM. ủy Ban nhân dân tỉnh
                                                                                         Chủ tịch
 
                                                                                          (đã ký)
 
                                                                                           Mai Tiến Dũng
Tập san Văn hoá
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật
Du Lịch Hà Nam
Footer SVHTTDL
Skip to main content