Banner SXD

Liên kết website

 
Trang chủ » Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 342/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

(26/03/2013)

 Ngày 20 tháng 2 năm 2013 Thủ tướng chính phủ đã  ra Quyết định số 342/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xem chi tiết tại đây

 

chinhphu.vn

Các tin liên quan:

Lịch công tác của Sở Xây dựng
VBQPPL
Dịch Vụ Công Cấp giấy phép xây dựng
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhà ở và thị trường BĐS
Footer SXD
Skip to main content