Banner SXD

Liên kết website

 
Trang chủ » Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 342/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

(26/03/2013)

 Ngày 20 tháng 2 năm 2013 Thủ tướng chính phủ đã  ra Quyết định số 342/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xem chi tiết tại đây

 

chinhphu.vn

Các tin liên quan:

quản lý văn bản
VBQPPL
TTHC
Lịch Tiếp Dân
Dịch Vụ Công
Danh bạ thư điện tử
Footer SXD
Skip to main content