Banner SYT

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online: 1015
Tổng truy cập: 0180636
Tin mới
Năm 2015, Đảng bộ Sở Y tế đã đoàn kết, năng động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất hành động trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong Ngành Y tế.
(21/01/2016)
(21/01/2016)
(19/01/2016)
(15/01/2016)
Thủ tục hành chính
Phòng, chống dịch Mers-Cov
Năm 2015, Đảng bộ Sở Y tế đã đoàn kết, năng động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất hành động trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong Ngành Y tế.
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Dự thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái thật tuyệt”- cpcs
Thời tiết Thời tiết
%
m/s
CreateChildControls_Exception: Length cannot be less than zero. Parameter name: length
Footer SYT
Skip to main content