Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » An ninh - Quốc phòng

Hạt kiểm lâm huyện Thanh Liêm: tập huấn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

(07/12/2010) Ngày 26-11-2010, hạt kiểm lâm huyện Thanh Liêm: tập huấn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

       Trong thời gian 01 ngày có 102 học viên là lãnh đạo UBND, công an viên và lực lượng bảo vệ rừng của 9 xã, thị trấn là các xã:Thanh Tân, Thanh Hương, Thanh Hải, Thanh Lưu, Thanh Tâm, Thanh Nghị, Thanh Thuỷ, Liêm Sơn và thị trấn Kiện Khê đã được học tập các nội dung như: phòng cháy chữa cháy rừng, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng; góp phần thực hiện tốt luật quản lý bảo vệ và phát triển rừng./.

 

Hồng Hà - Đài Thanh Liêm
Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Footer THANHLIEM
Skip to main content