Sự kiện
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (Tháng hành động) từ năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa cho biết Tháng hàng động lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 1-30/5/2017 trên phạm vi toàn quốc.
KHAI MẠC “HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016 - 17/11/2016
Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - 13/10/2016
KHAI MẠC HỘI CHỢ QUỐC TẾ VÙNG T Y BẮC - SƠN LA NĂM 2016 - 13/10/2016
Doanh nghiệp
Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các nhà đầu tư tuyển dụng lao động, khắc phục sự cố quá tải gây mất điện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,… đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) ổn định sản xuất. Mục tiêu của tỉnh, phấn đấu năm 2017 sẽ đưa thêm 26 doanh nghiệp trong các KCN đi vào hoạt động, có sản phẩm mới cung ứng ra thị trường.
Dệt lụa Nha xá Cần bảo hộ quyền sở hữu thương hiệu - 08/10/2014
Giải pháp nào cho môi trường làng nghề Dũa Đại Phu? - 08/10/2014
Viễn Thông Hà Nam (VNPT Hà Nam) - 08/07/2014
Tìm kiếm doanh nghiệp
Thư viện ảnh
Skip to main content