Cơ cấu tổ chức
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2016

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ là Hội chợ thường niên được tổ chức vào tháng 11 hàng năm tại thành phố Thái Bình với quy mô lớn, thu hút được đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Tiếp nối thành công của các kỳ Hội chợ được tổ chức trong những năm trước. Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái Bình giao cho Sở Công Thương Thái Bình tổ chức “Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2016”
MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC – NINH BÌNH NĂM 2016 - 27/09/2016
Mời tham gia Chương trình "Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng, miền Việt Nam tiêu thụ tại Hà Nội" - 12/08/2014
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2014 - 04/04/2014
Doanh nghiệp
Dệt lụa Nha xá Cần bảo hộ quyền sở hữu thương hiệu

Để sản phẩm làng nghề dệt lụa Nha Xá (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) phát triển bền vững, tạo sức cạnh tranh cao trên thị trường, ngoài việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm… thì việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. “Hữu danh vô phận”
Giải pháp nào cho môi trường làng nghề Dũa Đại Phu? - 08/10/2014
Viễn Thông Hà Nam (VNPT Hà Nam) - 08/07/2014
Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam - 04/03/2014
Tìm kiếm doanh nghiệp
Thư viện ảnh
Skip to main content