Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đền Trần Thương huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Di tích lịch sử - văn hóa Di tích lịch sử  
Đền Trần Thương huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Trần Thương huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015.

Xem chi tiết Quyết định tại đây