Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa chỉ mail của lãnh đạo tỉnh

Danh bạ thư điện tử Địa chỉ mail của lãnh đạo tỉnh  
Địa chỉ mail của lãnh đạo tỉnh

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đình Khang

Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy

nguyendinhkhang@hanam.gov.vn

2

Phạm Sỹ Lợi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh

phamsyloi@hanam.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Đông

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh

nguyenxuandong@hanam.gov.vn

4

Trương Minh Hiến

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

truongminhhien@hanam.gov.vn

5

Bùi Quang Cẩm

Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

buiquangcam@hanam.gov.vn

6

Trương Quốc Huy

Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

truongquochuy@hanam.gov.vn

Tin liên quan