Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa chỉ mail của lãnh đạo UBND tỉnh

Danh bạ thư điện tử Địa chỉ mail của lãnh đạo tỉnh  
Địa chỉ mail của lãnh đạo UBND tỉnh

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Xuân Đông

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnhnguyenxuandong@hanam.gov.vn

2

Nguyễn Đức Vượng

Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnhnguyenducvuong@hanam.gov.vnTin liên quan