Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 23/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

Số hiệu

08/NQ-CP

Trích yếu nội dung

Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

23/7/2013

Ngày có hiệu lực

23/7/2013 

Hình thức văn bản

Nghị quyết

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

 Chính phủ

Người duyệt

NguyễnTấn Dũng - Thủ tướng

Download

 http://hanam.gov.vn/vi-vn/thanhliem/Pages/Article.aspx?ChannelId=67&articleID=595