Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa chỉ mail của lãnh đạo UBND tỉnh

Danh bạ thư điện tử Địa chỉ mail của lãnh đạo tỉnh  
Địa chỉ mail của lãnh đạo UBND tỉnh

STTHọ và tênChức vụ
Email
1Trương Quốc HuyPhó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh
truongquochuy@hanam.gov.vn
2Nguyễn Anh ChứcỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnhnguyenanhchuc@hanam.gov.vn
3Nguyễn Đức VượngTỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnhnguyenducvuong@hanam.gov.vn
4Trần Xuân DưỡngTỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tranxuanduong@hanam.gov.vn

Tin liên quan