Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6 tháng đầu năm 2021: Hà Nam đứng trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc trong thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
6 tháng đầu năm 2021: Hà Nam đứng trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc trong thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày 16/7/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và lãnh đạo, kế toán trưởng của BHXH huyện, thị xã.
anh bh2.jpg
Đ/c Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2021, theo đánh giá của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hà Nam đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để đạt được kết quả trên, tập thể lãnh đạo, viên chức BHXH tỉnh Hà Nam đã tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Số người tham gia BHXH: 152.803 người, tăng 13.138 người (bằng 109%) so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là: 35,9%. Tham gia BHXH bắt buộc: 141.655 người, đạt 95,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 9.455 người (bằng 107%) so với cùng kỳ năm 2020. Tham gia BHXH tự nguyện: 11.148 người, đạt 79,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 3.683 người (bằng 150%) so với cùng kỳ năm 2020. Số người tham gia BHTN: 135.454 người, đạt 95,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 9.462 người (bằng 107,4%) so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là: 31,9%.

Số người tham gia BHYT là: 774.701 người, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 18.249 người (bằng 102,6%) so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,8%.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN là: 1.497 tỷ đồng, đạt 46,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 144 tỷ đồng (bằng 111%) so với cùng kỳ năm 2020.

Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 147,4 tỷ đồng, chiếm 4,6% kế hoạch thu, thấp hơn 0,8% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2020.

BHXH tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung tuyên truyền, phổ biến vai trò, lợi ích, ý nghĩa nhân văn và tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT để người lao động và Nhân dân hiểu được giá trị thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, từ đó tích cực, chủ động tham gia. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã triển khai các hoạt động truyền thông theo chủ đề trọng điểm: truyền thông Tháng BHXH; tuyên truyền, vận động cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. 6 tháng đầu năm 2021, có 98.286 người cài đặt thành công ứng dụng VssID, đạt 71% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng. Tăng cường chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua tài khoản cá nhân. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp BHXH tháng 5, 6 trong cùng một kỳ chi trả tháng 5/2021 và chi trả tận nơi cho người hưởng tại vùng cách ly y tế.

Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT được đặc biệt quan tâm; phối hợp tốt với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT triển khai thực hiện sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh BHYT kể từ ngày 01/6/2021. 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong đăng ký tham gia và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN…

Tuy nhiên công tác BHXH, BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ người tham gia BHXH so với số người trong độ tuổi lao động còn thấp so với tiềm năng, nhất là việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Việc tổ chức thực hiện chính sách BHTN còn gặp nhiều khó khăn; quy định về khai báo tình trạng việc làm hàng tháng đối với người lao động đang hưởng chế độ trợ cấp BHTN chưa có cơ chế kiểm tra, kiểm soát. Việc phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn thấp. Một số cơ sở y tế không thực hiện đầy đủ việc tạo lập chứng từ và đẩy dữ liệu KCB trên Cổng hệ thống thông tin giám định BHYT; việc cấp Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH… không có mã bệnh, tên bệnh; thông tin KCB trên chứng từ không khớp với thông tin trên Cổng tiếp nhận thông tin giám định BHYT…, gây khó khăn cho việc đối soát chứng từ khi giải quyết. Còn có cơ sở y tế vượt tổng mức thanh toán được sử dụng. Việc chỉ định quá mức cần thiết các dịch vụ y tế, thuốc bổ trợ; chỉ định ngày giường điều trị đối với bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc viên còn xảy ra.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, BHXH tỉnh đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung phát triển người tham gia BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thực hiện công tác KCB BHYT; chú trọng công tác giám định, tăng cường giám định chuyên đề, tăng tỷ lệ giám định điện tử, kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Giải quyết kịp thời chính xác các chế độ BHXH, BHTN; chi trả, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người hưởng. Phối hợp với cơ quan Bưu điện, hệ thống ngân hàng đẩy mạnh triển khai các giải pháp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian giao dịch. Triển khai quyết liệt giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm “Tiếp nhận hồ sơ" và tại đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân.

Tại hội nghị, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH huyện, thị xã đã phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp quản lý hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. 

anh bh1.jpg
Đ/c Lê Quang Ngọc – Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Ngọc – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2021 với chủ đề “Công chức, viên chức BHXH tỉnh Hà Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021".

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc" cho 06 tập thể, Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 03 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020.

Giám đốc BHXH tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 02 cá nhân điển hình tiên tiến; biểu dương và khen thưởng 05 tập thể và 07 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID –BHXH số 6 tháng đầu năm 2021.

anh bh3.jpg
anh bh4.jpg

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng