Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tin tức - Sự kiện Chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam  
Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Sáng ngày 01/01/2017, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam xin trân trọng gửi tới quý vị bài phát biểu của đồng chí.
Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!
Thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng!
Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!
Thưa các đồng chí, đồng bào!
Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ, các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ
Thưa đồng chí, đồng bào!
Hà Nam là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, không gian văn hóa độc đáo với “Trống đồng Ngọc Lũ” cùng nhiều di sản văn hóa vô cùng quý giá; quê hương của những anh hùng hào kiệt, danh nhân nổi tiếng gắn với lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân Hà Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, khí thế quật cường, không quản hy sinh, gian khổ, lập được nhiều chiến công lẫy lừng.
Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân tỉnh Hà Nam đã hòa chung khí thế sục sôi của cả nước, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Sau 20 năm tái lập tỉnh, mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, thương mại, dịch vụ nhỏ bé, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo sức bật mạnh mẽ và thu được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hà Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước; cơ cấu kinh tế có nhiều thay đổi theo đúng định hướng phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa; sản xuất nông nghiệp có bước bứt phá lớn, toàn diện về năng suất, chất lượng, sản lượng và hiệu quả. Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, trong đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài có bước tiến vượt bậc, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển nhanh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông đường bộ, các khu, cụm công nghiệp. Thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Công tác giáo dục - đào tạo, chăm lo sức khỏe nhân dân có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tốt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả khá toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm với những cách làm sáng tạo; việc làm cho người lao động được chăm lo vượt mục tiêu đề ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được đẩy mạnh; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, các hoạt động nhân đạo được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam trong 20 năm qua đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của vùng đất nghèo khó năm xưa, tạo tiền đề để tỉnh Hà Nam tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong suốt 20 năm qua.
Thưa đồng chí, đồng bào!
Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, phức tạp hơn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, xuất khẩu, dược phẩm. Thu hút đầu tư từ doanh nghiệp các nước công nghiệp phát triển; không tiếp nhận các dự án có hiệu quả thấp, nguy cơ ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu.
Củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp; khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông sẽ hình thành trong giai đoạn mới, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế.
Tăng cường kết nối, liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương, nhất là với thủ đô Hà Nội; quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tốt các cam kết với các nhà đầu tư. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục - đào tạo.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để phát triển nhanh và bền vững. Mở rộng hợp tác quốc tế và các địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất. Tập trung phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp thực phẩm; phát triển mạnh chăn nuôi nông hộ, nhóm hộ theo hướng hợp tác xã kiểu mới gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, xử lý môi trường. Khuyến khích hộ nông dân thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn lực trong nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết các vấn đề nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm; xây dựng, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững nhất là tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, chống tái nghèo. Thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.
Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực, thế trận quân sự khu vực phòng thủ. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống lụt bão. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung giải quyết hiệu qủa những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên là cần tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thưa đồng chí, đồng bào!
Với truyền thống văn hiến, cách mạng và kết quả đạt được sau 20 năm tái lập, tôi tin tưởng và mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển và bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhân dịp năm mới 2017 và chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu cổ truyền của dân tộc, chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Nam sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa.
Xin trân trọng cảm ơn!