Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013

Góp ý dự thảo hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992  
Chỉ thị triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013
Ngày 17/02/2014 Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng toàn văn Chỉ thị này./.
Tin liên quan