Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

 

Số/Ký hiệu

13/2006/CT-UBND

Trích yếu nội dung

Về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

18/5/2006

Ngày có hiệu lực

18/5/2006

Hình thức văn bản

Chỉ thị

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Trần Xuân Lộc – Chủ tịch UBND tỉnh

Download

http://hanam.gov.vn/vi-vn/kimbang/Pages/Article.aspx?ChannelId=67&articleID=536