Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp hộ chiếu công vụ
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).
Nội dung

Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.
Lĩnh vực
Ngoại vụ
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnHộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
Lệ phí​

- Lệ phí cấp mới hộ chiếu: 200.000đ/hộ chiếu.
- Lệ phí cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000đ/hộ chiếu.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Nghị định 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Thông tư số 03/2016/TT-BNG, ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;
- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;