Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết
Nội dung Quyết định công bố TTHC bị bãi bỏ.sở Văn hóa t3.21.pdf