Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung QĐ công bố TTHC Sở NNPTNT T3.22.doc
QĐ công bố TTHC Sở NNPTNT T3.22 (1).pdf