Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và được thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Nội dung QĐ công bố DM TTHC lĩnh vực đo đạc sở Tài nguyên t4.21.pdf