Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Nội dung QĐ công bố TTHC Sở Giáo dục t4.22.doc