Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm thuộc chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC lĩnh vực việc làm về hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.pdf