Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết
Nội dung 3. QĐ Công bố TTHC Sở NNPTNT T5.22.pdf