Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Lĩnh vực TTHC Ngoại vụ
Cơ quan giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC Sở KHCN T6.22.pdf