Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi
Lĩnh vực TTHC Chăn nuôi
Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung QĐ 1474.pdf