Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Nội vụ
Cơ quan giải quyết Sở Nội vụ
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC Sở Nội Vụ t8.22.pdf