Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Chất lượng
Cơ quan giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC Sở KHCN T8.22.pdf