Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Xây dựng
Cơ quan giải quyết UBND cấp xã
Nội dung QĐ công bố bãi bỏ TTHC cấp xã Xây dựng t8.22.pdf