Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan giải quyết Sở Lao động, Thương binh vã Xã hội
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC ngành Lao động.pdf