Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Môi trường
Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường 16.8.22.pdf