Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của ngành Công Thương
Lĩnh vực TTHC Công Thương
Cơ quan giải quyết Sở Công Thương
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC ngành Công thương.pdf