Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực TTHC Đầu tư
Cơ quan giải quyết Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung QĐ công bố danh mục TTHC Sở KHĐT T8.22.pdf