Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực TTHC Giao thông
Cơ quan giải quyết Sở Giao thông vận tải
Nội dung QĐ công bố DM TTHC bị bãi bỏ Sở Giao thông.pdf