Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt trên 3.091 tỷ đồng
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ta trong tháng 11 ước đạt 349,7 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng 10, với nhiều sản phẩm tăng khá như đá khai thác tăng 16,1%; gạo, ngô xay xát tăng 12,4%; gạch, ngói nung tăng 8,2%... Qua đó, đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt 3.091,4 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp trung ương tiếp tục đổi mới cơ cấu sản phẩm, tăng mức sản xuất xi măng chất lượng cao PCB40 lên 4,1%, đưa giá trị tăng 7,2% so với năm trước . Công nghiệp địa phương vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, tăng 27,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng, số lượng doanh nghiệp và ngành nghề ở nông thôn được tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển. Riêng doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 1.635,7 tỷ đồng, tăng 21,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 250,9 tỷ đồng, gấp 2,04 lần cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm 2005: quần áo may sẵn tăng 38,1%, sợi dệt xuất khẩu đạt 7.500 tấn, tăng 30,1%, đá khai thác tăng 24,5%.