Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Năm 2007 phấn đấu tăng trưởng kinh tế 12%/năm
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Sáng qua (4/12), BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Đồng chí Đinh Văn Cương, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Trong năm 2006, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành, lĩnh vực kinh tế đều có bước phát triển cao hơn so với cùng kỳ; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực... 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2006 đều đạt và vượt: tổng sản phẩm (GDP) ước tăng 11,3% (vượt 0,3% so với kế hoạch), GDP bình quân đầu người 6,18 triệu đồng (tăng 5,6% so với kế hoạch), giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 4,7%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,6%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,2%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 21,5%...

Đánh giá kết quả đạt được, BCH Đảng bộ tỉnh nghiêm túc chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đó là: mô hình sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp chưa nhiều, hiệu quả chưa cao; tiến độ xây dựng hạ tầng ở các khu công nghiệp còn chậm; việc triển khai thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá - xã hội còn chậm; tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn ma tuý, tai nạn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp; công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra...

Với mục tiêu: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, khai thác tốt nguồn nội lực đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư ở trong nước và nước ngoài nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hưởng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ... BCH Đảng bộ tỉnh đã nhất trí với 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu dự thảo đề ra trong năm 2007, đó là: GDP tăng 12%, GDP bình quân đầu người đạt 7,2 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,5%, giá trị hàng hoá xuất khẩu 48,5 triệu USD, số lao động được giải quyết việc làm 13,5 nghìn người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10,6%; 65% dân số ở nông thôn được dùng nước sạch; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.210 tỷ đồng...

Tại hội nghị này, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã thảo luận và thông qua đối với 4 đề án quan trọng đó là: Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; Đề án đào tạo nghề; Đề án giải quyết việc làm; Đề án phổ cập giáo dục trung học đến năm 2010.