Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về giá và chất lượng thuốc chữa bệnh
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành của Sở Y tế vừa tiến hành tổ chức thanh, kiểm tra giá thuốc và thuốc giả trên địa bàn tỉnh. Mục đích của đợt thanh, kiểm tra lần này nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước cả trong lĩnh vực y tế công lập và tư nhân về việc thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y tế tư nhân; thực hiện các quy định, quy chế về dược nhằm cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng và hiệu quả điều trị cho người bệnh; đảm bảo ổn định về giá thuốc trên thị trường, chống đầu cơ nâng giá không đúng quy định, phòng, chống thuốc giả tại nơi sản xuất, kinh doanh, sử dụng trong khám chữa bệnh và điều trị cũng như đang lưu thông trên thị trường; kiên quyết xử lý những vi phạm theo pháp luật hiện hành