Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tỉnh uỷ: Tổ chức hội nghị về công tác báo chí
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Ngày 15/7/2008, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); triển khai các quyết định về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo các ban của đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc, Thường trực và Trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy. Đồng chí Trần Hổ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Vân Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo Sơ kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII). Qua thực hiện Chỉ thị, cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ tầm quan trọng to lớn của việc đọc, học và làm theo báo, tạp chí của Đảng; góp phần củng cố lòng tin đối với Đảng, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đến nay, các đảng bộ huyện Bình Lục, Kim Bảng, thành phố Phủ Lý đều có 100% chi, đảng bộ cơ sở có báo Nhân dân, báo Hà Nam; phần lớn các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đặt mua báo Nhân dân, báo Hà Nam và Tạp chí Cộng sản. Cùng với việc đặt mua, việc đọc báo và làm theo báo, tạp chí của Đảng đã được nhiều cấp ủy quan tâm. Phần lớn các chi bộ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp có phòng đọc với đầy đủ các đầu báo, tạp chí theo quy định. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới, Báo cáo đã nêu, phân tích 4 nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện.

Đồng chí Phạm Xuân Tâm, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai 03 quyết định của Ban Bí thư TW Đảng về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, trong đó nhấn mạnh và phân tích chi tiết các vấn đề liên quan đến cấp tỉnh.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều đồng tình với báo cáo và làm rõ thêm những kết quả và kinh nghiệm đã thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp để triển khai tốt hơn nữa Chỉ thị 11-CT/TW.

Hội nghị đã nghe Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh đã phát biểu hưởng ứng cuộc vận động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hổ đã biểu dương các cơ quan báo chí và phát hành báo chí của Hà Nam; chỉ đạo các cơ quan hữu quan phải thực hiện tốt các quyết định của Ban Bí thư TW Đảng về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ hằng quý giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và cơ quan chủ quản báo chí; định hướng cho các điểm bưu điện văn hóa xã chú trọng cung cấp đầy đủ báo chí của Đảng cho nhân dân đọc, Báo Hà Nam cần đổi mới cả phương thức và nội dung để nâng cao chất lượng, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường truyên truyền việc mua, đọc báo Đảng; phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.