Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Sáng nay, 22/7/2008, tại Hội trường UBND tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI. Về dự, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Duy Thiện, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trần Văn Tám, Vụ trưởng Vụ công tác đại biểu Quốc hội; Lê Minh Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Ngô Thị Tám, Phó Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ. Đại biểu tỉnh có các đồng chí: Đinh Văn Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Hổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp tiêu biểu. Đồng chí Đinh Văn Cương phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Xuân Lộc trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2008. Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu đều đạt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt mức: giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,08 % so với cùng kỳ; công nghiệp tiếp tục tăng, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua; thu ngân sách nhà nước đạt 64% kế hoạch cả năm, tăng 5% so với cùng kỳ; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng qua, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tin tưởng và tham gia thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ và của tỉnh về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2008, tạo tiền đề cho năm 2009 và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm 2006-2010.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Trần Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2008 của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có thông báo về công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 trong đó có báo cáo sử dụng quỹ dự phòng năm 2007 và điều chỉnh giá đất năm 2008; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo về công tác tiếp dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Thiện, Phó Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu dương những kết quả tỉnh Hà Nam đã đạt được trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của HĐND các cấp, đặc biệt trong việc tăng cường có hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri, nỗ lực tiến hành các hoạt động giám sát bền bỉ, quyết liệt. Trong thời gian tới, HĐND các cấp phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện tốt cơ chế tự giám sát, chú trọng tăng cường giám sát việc sử dụng nguồn vốn, thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra./.