Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Bế mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVI: thông qua 6 Nghị quyết
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Sau 2 ngày làm việc, hôm nay ngày 23/7/2008, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI họp phiên bế mạc. Đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, buổi sáng, các đại biểu nghe Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Buổi chiều, sau phần trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Xuân Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến làm rõ thêm các vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và chính sách, chế độ đối với các cán bộ cơ sở.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2008; Nghị quyết về chế độ công tác phí, tổ chức các hội nghị, chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về tổng biên chế sự nghiệp năm 2009; Nghị quyết về phụ cấp của nhân viên y tế thôn, xóm của các xã, thị trấn trong tỉnh.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đinh Văn Cương đánh giá cao chất lượng kỳ họp. Trong thời gian tới, UBND tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết; Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch giám sát; các đại biểu HĐND cần báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và tích cực tham gia các hoạt động giám sát để góp phần bảo đảm cho nghị quyết của HĐND tỉnh trở thành hiện thực; các phương tiện thông tin đại chúng cần có kế hoạch cụ thể làm tốt công tác tuyên truyền./.