Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Ban Thường vụ đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị “Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ IX trong tuổi trẻ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hà Nam”
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Thực hiện chương trình công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2008 và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hà Nam, sáng ngày 20/8/2008 tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ đã chức Hội nghị “Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ IX trong tuổi trẻ khối cơ quan DCĐ tỉnh Hà Nam” (từ ngày 20 - 21/8/2008). Tham dự hội nghị gồm toàn bộ cán bộ, đoàn viên thanh niên các chi đoàn và đoàn cơ sở trực thuộc.

            Trong hội nghị này, các học viên được các đồng chí Trần Hữu Lợi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó bí thư Tỉnh Đoàn giới thiệu các nội dung: Bối cảnh tác động, thời cơ thách thức, những vấn đề đặt ra đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới; Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế và vai trò, vị trí của thanh niên, của tổ chức đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước; Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời đại mới và đổi mới nội dung phương thức giáo dục của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vị trí của thanh niên và vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

            Thông qua hội nghị đã giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu biết, nắm bắt được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó các chi đoàn và đoàn cơ sở căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động xây dựng chương trình hành động, phát động và triển khai sâu rộng các phong trào gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành./.