Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Ngày 10/9/2008, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, mặc dù kinh tế của Hà Nam đã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng quy mô còn nhỏ, công nghiệp chưa phát triển đúng tiềm năng, sản xuất nông nghiệp cần nghiên cứu chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa nông nghiệp có hiệu quả cao hơn và quan tâm hơn tới việc phát triển du lịch sinh thái... Đồng chí đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, quan tâm giải quyết môi trường và phát triển nguồn nhân lực, nhất là vấn đề đào tạo nghề.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần chú ý tới việc phát triển đời sống văn hóa cơ sở, các vấn đề tệ nạn xã hội... và quan tâm đặc biệt tới các vấn đề nông dân, công nhân. Đồng chí cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vấn đề chống tham ô, lãng phí...