Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành của tỉnh tiếp tục được đăng tải trên Website Hà Nam
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Kiểm tra đường truyền tại TT tích hợp dữ liệu của tỉnh
Từ tháng 4/2007, vì những lý do khách quan, máy chủ lưu giữ các thông tin văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành của tỉnh đã bị cắt đường truyền kết nối với Internet. Vì thế, khi đăng nhập vào Website tỉnh Hà Nam và kích hoạt vào mục Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, người sử dụng không thể tra cứu được các văn bản của tỉnh.

Nhằm công bố rộng rãi thông tin văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành của UBND tỉnh Hà Nam phục vụ công tác tra cứu của Lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước và nhân dân, đồng thời, đảm bảo Trang thông tin điện tử của tỉnh có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 2, Điều 28, Luật Công nghệ thông tin, kể từ ngày 10/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông đã lắp đặt 01 đường truyền Internet tốc độ 4 Mbps (up 640 Kbps, down 4.096 Kbps) có hỗ trợ IP tĩnh tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Nhờ có đường truyền và việc cập nhật thường xuyên các thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành của tỉnh tiếp tục được đăng tải trên Website tỉnh Hà Nam./.