Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tỉnh uỷ: Tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Ngày 23/9/2008, tại Hội trường UBND tỉnh đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Vịnh, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng; Đinh Văn Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Bí thư ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế nội bộ ngành chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi thuỷ sản, sản xuất hàng hoá và nâng cao chất lượng nông sản. Năng suất lúa bình quân tăng 5,2%/năm, sản lượng bình quân lương thực đạt 431.000 tấn/năm, vượt chỉ tiêu 21 nghìn tấn. Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, có chuyển biến bước đầu về cơ cấu sản xuất. Giá trị sản xuất 3 năm đạt 13.049 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch, bình quân tăng 24,1%/năm (vượt chỉ tiêu 3,6%/năm), trong đó công nghiệp địa phương tăng 36,4%, tăng tỷ trọng trong GDP từ 35,2% năm 2005 lên 42,6% năm 2008.

Các ý kiến tham luận đều nhất trí với bản báo cáo của Tỉnh uỷ, đồng thời làm rõ thêm các nội dung: Lãnh đạo thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở xã, thị trấn vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị cơ sở; Giải pháp đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; Công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo và luân chuyển cán bộ… Đặc biệt, việc triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo đúng nguyến tắc, yêu cầu, đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Chất lượng và số lượng cán bộ được đưa vào quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, cơ cấu, độ tuổi, hệ số và có tính khả thi cao. Công tác luân chuyển cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã luân chuyển được 166 đồng chí. Cán bộ được luân chuyển đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh nêu lên các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới: Xác định công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan; Đẩy mạnh dạy nghề trong giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập; Tập trung xây dựng chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của công dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Cương nhấn mạnh, trong nửa cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết năng động, sáng tạo, chủ động đón bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, yếu kém, phấn đấu năm 2009 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng bình quân 14,4%/năm (tăng 2,4% so với chỉ tiêu Đại hội); GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 15,23 triệu đồng (tăng 4,23 triệu đồng so với chỉ tiêu Đại hội); Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 26,8%/năm (tăng 6,3% so với chỉ tiêu Đại hội); Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,4%/năm (tăng 4,4% so với chỉ tiêu Đại hội); Thu ngân sách tăng bình quân 15,15%/năm (tăng 2,15% so với chỉ tiêu Đại hội)./.