Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HND (khóa III) về công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HND (khóa IV) về nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Ngày 15/4/2010, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HND (khóa III) về công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HND (khóa IV) về nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp.

Về dự Hội nghị có các đồng chí: Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lương Trọng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Thị Hồng Lạng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh…

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng có hiệu quả 2 nghị quyết trên cho các cơ sở hội. Hội Nông dân tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm vận động, thu hút đông đảo nông dân vào hội. Tính đến hết năm 2009, tổng số hội viên là 143.651, tăng 44.499 hội viên so với năm 2000. Hàng năm, đội ngũ cán bộ hội được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội tại Trung ương, tỉnh và huyện, tham gia các lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng quỹ hội được các cấp hội đặc biệt quan tâm, đến nay 100% cơ sở hội và chi hội đều có quỹ hoạt động, tổng quỹ là 6.549 triệu đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Lạng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, hội nông dân các cấp cần thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức hội, đổi mới phương thức hoạt động của hội; mở rộng đối tượng phát triển hội viên tới mọi cán bộ, công chức, công nhân, cán bộ hưu trí; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ hội nhằm nâng cao năng lực và nghiệp vụ công tác; tăng cường các hình thức, biện pháp xây dựng quỹ hội, quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lều Vũ Điều đã biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao số lượng, chất lượng hội viên; phát động tốt các phong trào thi đua của hội; tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 03 cá nhân đạt danh hiệu sản xuất tiên tiến./.