Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam: Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm công tác phối hợp bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Sáng 15/4/2010, Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm công tác phối hợp bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu (2006 - 2010).

Về dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Khuông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Minh Thưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh; Vũ Huy Cường, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam; Lãnh đạo UBND các huyện…

Hiện nay, Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam đang quản lý hệ thống 30 km đường ống xăng dầu đi qua địa bàn 15 xã ở 03 huyện. Hàng năm, chi nhánh tiếp nhận, vận chuyển, cung ứng hơn 200 nghìn m3/tấn xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, nộp ngân sách cho tỉnh bình quân 30 tỷ đồng/năm. Trong 5 năm qua, công tác bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu của chi nhánh đã đạt được những kết quả khá tốt. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài sản hàng hoá, phòng chống sự cố cháy nổ, phá hoại, trộm cắp được đảm bảo; phong trào tự quản trong cán bộ công nhân viên được đẩy mạnh. Chi nhánh đã xây dựng thành công các kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản hàng hoá phòng chống cháy nổ tại kho, tuyến ống, cửa hàng xăng dầu; phối hợp với lực lượng công an triển khai có hiệu quả phương án giải toả các vi phạm hành lang an toàn các công trình xăng dầu…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền các cấp để làm tốt công tác phòng ngừa, bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu, bổ sung hoàn thiện và thực tập các phương án bảo vệ, chữa cháy…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Lâm ghi nhận và biểu dương kết quả sản suất kinh doanh của Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam. Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị chi nhánh xây dựng kế hoạch phối hợp phòng cháy và bảo vệ các công trình xăng dầu với phòng PC23, Công an tỉnh và công an huyện Phú Xuyên; phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong di dời, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các dự án trọng điểm (đường Lê Chân kéo dài nhánh N1, N2; đường đê hữu Đáy…).

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 05 tập thể, Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam tặng Giấy khen cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu./.