Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giá trị xuất khẩu đạt trên 16,9 triệu USD
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Trong 5 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 16,911 triệu USD, bằng 38% kế hoạch năm, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 5 đạt 4,157 triệu USD, tăng 16,6% so với tháng 4. Một số sản phẩm đạt giá trị cao, chiếm vai trò chủ đạo là dệt may 9,589 triệu USD, bằng 56,7% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước; hàng thủ công mỹ nghệ 3,270 triệu USD, bằng 19,3%, tăng 19,3% so với cùng kỳ; hàng nông sản 1,730 triệu USD, bằng 10,2%.