Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Hội thảo về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Thực hiện chương trình cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức hội thảo về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước, với sự tham gia của Trung tâm Quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ cùng đại diện các sở: Khoa học-Công nghệ, Nội vụ, Công nghiệp (đơn vị đầu tiên của tỉnh đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này).

Tại buổi  hội thảo, các đại biểu tham dự được tìm hiểu rõ hơn về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước, qua đó nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng công việc, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.