Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng ước đạt hơn 1.840 tỷ đồng
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN 7 tháng ước đạt 1.840,374 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2005. Trong đó, công nghiệp địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều sản phẩm chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 2005: quần áo may sẵn tăng 79,2%; sợi dệt xuất khẩu đạt 6.014 tấn, tăng 62,4%; đá khai thác tăng 35,2%, vải lụa thành phẩm tăng 19,3%.