Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Toàn tỉnh vận động được trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Thời gian qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã vận động được trên 1 tỷ 557 triệu đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh gần 238,5 triệu đồng; cấp huyện, thị hơn 1 tỷ 318 triệu đồng. Thực hiện mục tiêu trọng tâm công tác xoá đói giảm nghèo, toàn tỉnh đã đóng góp ủng hộ xoá nhà tranh vách đất, nhà không an toàn cho 1.801 hộ, với tổng kinh phí 26,1 tỷ đồng, trong đó trích từ quỹ “Vì người nghèo” là gần 6 tỷ đồng, số còn lại do các dòng họ, gia tộc, bà con hàng xóm ủng hộ. Hiện tại toàn tỉnh còn 360 hộ nhà tranh vách đất, nhà không an toàn, tuy nhiên không có nhu cầu sửa chữa, xây mới (các hộ tự sửa, một số hộ neo đơn đã mất hoặc chuyển đi nơi khác).