Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giá trị sản xuất CN-TTCN toàn tỉnh ước đạt hơn 2.120 tỷ đồng
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Trong tháng 8/2006 sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) của tỉnh tiếp tục phát triển, giá trị ước đạt 279,97 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng 7. Tính chung trong 8 tháng, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN toàn tỉnh đạt trên 2.120 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công nghiệp địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 30%. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 183 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao như: quần áo may sẵn tăng 56,8%; sợi dệt xuất khẩu đạt 6.737 tấn, tăng 47,2%; đá khai thác tăng 28,3%; vải lụa thành phẩm tăng 19,3%.